Фондация „Ориент България“ продължава хуманитарната си дейност в подкрепа на деца-бежанци