Фондация "Българска памет" повишава нивото на заетост сред младите хора чрез развитие на дигитални умения