Фондация „Америка за България“ връчи наградите за 2017г.