FlixBus се завръща на българската пътна мрежа с подробни указания за безопасност и хигиена