Финална конференция на тема кръгова икономика и рециклиране в училищата