Фиксиране на дентален рентген Ватек към тухлена стена