ФБП насърчава критичното мислене и младите хора чрез развитие на медийна грамотност, дигитални и граждански компетенции