В myPR.bg над 900 PR и рекламни агенции публикуваха над 10 000 прес съобщения. Какво предлага myPR.bg?

затвори

ФАКТОРИ НА РАБОТНАТА СРЕДА

09 Юли 2017г.

  • Pin It

Обща информация и законодателство

Фактори на работната среда – Настоящата статия е изготвена на основание изискванията на чл.217 ал.1, ал.3 и ал.5 от Наредба №7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; Наредба № РД-07-3 за минималните изисквания за микроклимата на работните места; Наредба №49 за изкуствено осветление на сградите; Наредба №16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането и Наредба № 4 от 2010 год. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства.

Документите за установяване на съответствието с нормите и изискванията, включитгелно резултатите от проведените измервания са неразделна част от документацията по оценката на риска.

ОСВЕТИТЕЛНИ УРЕДБИ
В процеса на експлоатация осветителните уредби се подлагат на следните периодични проверки:

Ежегодно се измерва степента на осветеност на работния обсег – работното място, зоната, помещението, в което се изпълнява или може да настъпи свързана със зрението задача или дейност в производствените и обществени сгради и помещения.
Периодично, но не по-малко от веднъж тримесечно се проверява общото техническо състояние на осветителната уредба с подмяна на неработещите светлинни източници, почистване на осветителни тела.
NB!: Това измерване се извършва всяка година.

ПРОИЗВОДСТВЕН МИКРОКЛИМАТ

Периодичността за измерване параметрите на микроклимата на работните места е съгласно определената периодичност за оценка на риска или при настъпили изменения на работната среда или работния процес, водещи до необходимост от преоценка на риска.
Измерването на параметрите на микроклимата се извършва за студен и топъл период на годината.
Необходимостта от измервания на производствен микроклимат се определя след консултации с комитета / групата/ по условия на труд.
Измерването е задължително и в момента Инспекцията по труда проверява активно този параметър на факторите на работната среда.
NB!: Това измерване се прави при промяна на оценката на риска.
ШУМ НА РАБОТНОТО МЯСТО
Най-малко веднъж в годината се извършват измервания на нивата на шум на работни места и оборудване, където шумовите характеристики са близки или по-високи от допустимите, както и изчисляване на стойностите на експозиция на шум на работещите.

NB!: Това измерване се извършва всяка година.

ИМПЕДАНС НА КОНТУРА – “ФАЗА – ЗАЩИТЕН ПРОВОДНИК”

За стационарните електрически уредби , импедансът на контура „фаза – защитен проводник PEN“ се измерва и оценява максимално на 5 /пет/ години.
Измерване и оценка на импеданса на контура „фаза – защитен проводник PEN“ се извършва и след ремонти и преустройства, оказващи влияние върху ефективността на зануляването.
За електрическите уредби с временен характер на монтаж и експлоатация импедансът на защитния контур „фаза – проводник PEN“ се измерва и оценява:
при всяко първоначално въвеждане в експлоатация на уредбата; съоръжения, машини, апарати, инсталации и др.;
след всяко преместване и въвеждане в експлоатация на ново работно място на съоръжения, машини, апарати и др.;
след ремонти и преустройства, оказващи влияние върху ефективността на зануляването.
NB!: Това измерване се прави на всеки 5 години.

ЗАЩИТА ОТ ТОКОВЕ С НУЛЕВА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ /ДЕФЕКТНО – ТОКОВА ЗАЩИТА/
Периодичните проверки на защитата от токове с нулева последователност включват:

Ежегодна проверка на изправността на защитния прекъсвач включваща:

измерване на времето за изключване / mS /;
измерване стойността на дефектния ток на изключване / mА /;
Ежегодно измерване съпротивлението на предпазното заземление;

Проверка за електрическа връзка между корпуса на защитаваното съоръжение и предпазното заземление се извършва в срок не по-голям от пет години, както и при всяко първоначално въвеждане в експлоатация на съоръжението, преместване и ремонт, оказващи влияние върху ефективността на защитата.

NB!: Това измерване се прави всяка година.

ЗАЩИТНО ЗАЗЕМЯВАНЕ НА ЕЛ.УРЕДБИ ДО 1000 V

За уредби с напрежение до 1000V в мрежи с директно заземена неутрала /система TN/ при главното разпределително ел.табло се изпълнява повторно заземяване на защитния проводник „РЕ“ и проводника „РЕN“.
Измерване на съпротивлението на повторното заземяване на защитния проводник „РЕ“ и проводника „РЕN“ се извършва ежегодно.
NB!: Това измерване се прави всяка година.

МЪЛНИЕЗАЩИТНИ УРЕДБИ

Срокът за извършване на периодична проверка на мълниезащитната уредби е в зависимост от категоризацията на обектите по отношение на опасните последствия при пряко попадение на мълния. Първа и втора категории са обекти с наличие на взривоопасни зони в тях. Трета категория са обекти – сгради, помещения, открити съоръжения и открити пространства, при които прякото попадение на мълния може да предизвика пожар, механично разрушаване или поражение на хора или на домашни животни.
Периодичните проверки включват:
визуален преглед за състоянието на мълниеприемниците и токоотводите;
измерване на съпротивлението на заземителите.
NB!: Срокът за извършване на периодични проверки на мълниезащитната уредба е както следва:

за обекти от първа категория – не по-дълъг от една година;
за обекти от втора категория – две години;
за обекти от трета категория – три години.

Още новини от Други

RSS виж всички

ИАОС отчита изпълнението на проекта за надграждане на геоинформационната система по управление на водите

ИАОС отчита изпълнението на проекта за надграждане на геоинформационната система по управление на водите

Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) ще отчете резултатите от изпълнението на проекта за надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване.

Международно антидопинг обучение за младежи в Италия

E.D.G.E. - European Anti-Doping Generation (Европейска анти-допинг генерация) е 12 месечно партньорство, което включва 5 партньори от 4 различни държави (Италия, Латвия, Австрия и България) и има за цел да насърчава анти-допинг културата сред младите спортисти и треньори. 

Ако други предприемачи последват примера на д-р Невен Енчев, няма да има нито един гладен

Ако други предприемачи последват примера на д-р Невен Енчев, няма да има нито един гладен

Цвятко Сиромашки в кампания „Топъл обяд: Ако други предприемачи последват примера на д-р Невен Енчев, няма да има нито един гладен

Discovery Networks обяви партньорство с The Sales House в България

Discovery Networks обяви партньорство с The Sales House в България

София, 17 ноември 2017 – Discovery Networks Централна и Източна Европа, Близък Изток и Африка (CEEMEA), подразделение на Discovery Communications, глобален лидер в сферата на забавленията, обяви началото на сътрудничество в продажбите на реклами с The Sales House в България.

Близо 200 ученици се включат в международен конгрес по биомедицина

Близо 200 талантливи гимназисти ще се срещнат с науката по време на втория International Biomedical Congress Sofia и ще участват активно в практически уъркшопи. Мечтата на младежите да следват медицина може да започне да се превръща в реалност още преди да са завършили гимназия. Събитието ще се започва днес и ще продължи до 19 ноември в Sofia Tech Park.

Абонамент за RSS новини