Европейският пакт за климата със специално предложение за по-зелено бъдеще