Европейските държави ще работят за опазването на най-застрашените риби на континента