Европейски политехнически университет разширява програмата си за безплатно обучение за цялата страна