Европейски корпус за солидарност: Полин ни учи как да опазим планетата (2018-1-BG01-ESC13-061152)