Европейски корпус за солидарност- Полин ни разказва повече за себе си (2018-1-BG01-ESC13-061152)