Европейската комисия започва кампания за борба със стереотипите, свързани с пола