Европейската комисия издаде детска книга, за да покаже трудностите на украинците, бягащи от войната