Европа е на първо място в света по спад в броя на мигриращите риби