Европа е домакин най-дългото състезание в света - 3100 мили