Еврокомисар Кармену Вела: София има шанса да получава чиста питейна вода от защитени местности