Event NewLive Agency в подкрепа за отварянето на заведения от 01.02.2021