Есента скова гърбовете и кръстовете, изпраща всеки ден десетина на лечение в болницата