Equinix ще „настрои термостата“, за да оптимизира енергийното потребление в центровете за данни