Електричество или дизел - кое е по-изгодно за превоз на пътници и товари