Елате на благотворителен бал в подкрепа на децата в Казанлък