Еластичната ера прави революция в сателитната индустрия