Експерти ще търсят цялостна концепция за превръщането на здравеопазването в иновативен отрасъл