Експерти ще представят стратегия за популяризиране на България в цял свят на бизнес конференция в София