Експерти ще обсъждат културния туризъм и възможностите за инвестиции на форум във Варна