Експерти представиха опита на Франция в справянето с битовите отпадъци