Експерти на Националната Федерация на Работодателите на инвалиди представиха модулите на Обучителна програма за Социално предприeмачество INNOVENTER