Екологичният отпечатък може да се намали, чрез употребата на умни домашни електроуреди