Ефективното преподаване, подкрепата на училищните екипи и значението на предучилищното образование са акцентите на петата Конференция Образование 2016