Ефективна и модерна администрация изгражда Община Асеновград