Една седмица остава до края на гласуването за любимата книга на децата