Една от най-вдъхновяващите жени в световната минна индустрия е българка