Една четвърт от световното население е подложено на свръхвисок воден стрес