Един на всеки двама работници в риболовния сектор е жена