Edelman Trust Barometer 2020 разкрива нарастващо чувство за неравенство, което подкопава доверието в институциите