ЕС не успява да изпълни целите за биоразнообразието до 2020 г.