ЕКОПАК и Тетра Пак със съвместен проект за оползотворяване на картонени опаковки от течности