ЕКО България, МБАЛ „Света Марина – Плевен” и ПроКредит Банк – с най-успешни ИТ мениджъри през 2016г.