ЕК потвърди проблемите, за които природозащитната общност алармира от години