Две седмици безплатни прегледи за жителите на община Родопи