Двама наши учени със световно признание в медицинската физика и инженерство