Доц. д-р Наталия Футекова е новият член на управителния съвет на БАИТ