Доц. д-р Наталия Футекова: Образованието ще продължава да увеличава своето значение в информационната епоха