Доц. Георги Йорданов подкрепи кампания „Топъл обяд“