Домашната техника е ключова част от модерния начин на живот