Докумастер: стъпка към електронното правителство е единният стандарт за работа с документи