Докладът „Жива планета“: Изгубили сме 68% от гръбначните животни за по-малко от 50 години