Доклад за киберсигналите на Microsoft: Заплахи за сигурността на местата за провеждане на събития и спортни прояви